// Kolom links
 

 
In het nieuws
Huismannen.nl krijgt subsidie!
4 juli 2003

Voor het project Verbetering website Huismannen.nl hebben we vanuit de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers financiele steun gekregen dit project te realiseren. De komende maanden zul je dan ook een flinke verandering van deze site zien plaatsvinden.


De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers ondersteunt internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties die zich richten op een speciaal thema, interessegebied en/of doelgroep. En deze site past om die reden perfect binnen deze regeling!


Wat kun je van ons verwachten de komende periode: • De oprichting van de Stichting Huismannen.nl. Na 3 jaar wordt het tijd om de site een goed organisatorisch fundament te geven.

 • Vernieuwing van de vormgeving. We willen de hele opmaak in een moderner jasje steken.

 • Vernieuwde indeling van rubrieken rond centrale informatie-pleinen. Op deze manier moet het eenvoudiger zijn om snel informatie over een onderwerp te vinden

 • Verdieping in achtergronddossiers. We willen meer inhoudelijke informatie bieden over een aantal onderwerpen in de vorm van dossiers.

 • We gaan een informatief boekje uitgeven. Dit boekje bevat allerlei verhalen die betrekking hebben op het huisman zijn. Dit boekje is bedoeld als relatiegeschek en voor het grote publiek.

 • Ontwikkelen van een workshop voor (aanstaande) huismannen. We willen in ieder geval in deze vorm informatie overdragen aan geinteresseerden.

 • Contact leggen met andere organisaties voor informatieuitwisseling. Zodoende hopen we het bereik van onze visie te vergroten.

Je ziet, er staat een hoop te gebeuren!


Marcel van Veelen - 4 juli 2003Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
 • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
 • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
 • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
 • Vrouw steeds vaker kostwinner

  Alle artikelen