// Kolom links
 

 
In het nieuws
Het recht op minder werken
12 september 2004
Veel mannen (maar ook vrouwen) geven aan dat het in hun werk onmogelijk is om korter te gaan werken. Dat wordt niet geaccepteerd hoor je vaak. Je hebt als werknemer echter het recht om minder te gaan werken.
Wet aanpassing arbeidsduur
Iedere werknemer heeft het recht meer of minder te gaan werken op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur. Je kan dit dus aan je werkgever vragen. In principe moet de werkgever 'ja' zeggen als je vraagt of je meer of minder mag gaan werken. Alleen als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt, kan hij het verzoek afwijzen. Let wel: de werkgever neemt de beslissing. Nog wat belangrijke zaken:
Als je bij een bedrijf of instelling werkt met minder dan tien werknemers, geldt deze regeling niet. De werkgever moet dan een eigen regeling treffen.
Het maakt niet uit hoeveel uren je meer of minder zou willen werken. Je mag alleen niet méér uren werken dan de maximale arbeidsduur die binnen het bedrijf of de instelling geldt.
Over het recht om meer uren te gaan werken kunnen in de CAO afspraken staan die afwijken van de wet. De CAO schakelt de wet daarmee uit of verzwakt de wet. Vraag ernaar bij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
terug naar boven Je hebt als werknemer dus het recht om korter te gaan werken. Als je korter gaat werken en je wordt op grond daarvan ongelijk behandeld in vergelijking met collega's die voltijds werken, gaat dit in tegen het recht op gelijke behandeling.
Als je aan kunt tonen dat je benadeeld wordt vanwege het feit dat je minder uren draait kun je drie dingen doen:

  • overleg met de werkgever voor een oplossing

  • een gratis klacht indienen bij de commissie gelijke behandeling

  • naar de rechter
Commissie gelijke behandeling - Dit is een onafhankelijke instantie, ingesteld door de regering. De Commissie bekijkt of een werkgever zich houdt aan de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Werkgevers zijn verplicht om alle informatie waar de Commissie om vraagt op tafel te leggen. Na alle informatie te hebben gewogen, komt de Commissie tot een oordeel. Dit oordeel is weliswaar juridisch niet-bindend, maar wordt in de praktijk veelal wel geaccepteerd en opgevolgd. Commissie gelijke behandeling, Postbus 16001, 3500 DA Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) 888 38 83, Internet: http://www.cgb.nl/De rechter - Je kan de zaak ook voorleggen aan de rechter. Dit kan direct of nadat de Commissie gelijke behandeling een oordeel heeft uitgesproken. De rechter buigt zich vervolgens over de zaak en kan bijvoorbeeld een schadevergoeding toekennen. terug naar boven

Bewerkt door Roel van der Wekken 10/09/2003 Bron: swz.nlwww.verlofwijzer.szw.nl/index.cfm


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen