// Kolom links
 

 
Wat is een huisman?

Het antwoord is simpel: een huisman is een man die voor zijn gezin en/of huishouden zorgt.


Hoeveel huismannen zijn er nu precies?
18 november 2004

door Marcel van Veelen


Regelmatig wordt de vraag gesteld over hoeveel huismannen er nu zijn in Nederland? Een lastige vraag want tot op heden hebben we geen betrouwbare cijfers kunnen ontdekken. Zelfs het Centraal Bureau van de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau zijn onkundig in deze.


Gelukkig krijgen we regelmatig reakties op onze site en daaruit wordt wel het een en ander duidelijk over hoe de taken thuis zijn verdeeld tussen de partners. Ook Vincent Duindam heeft hier recentelijk uitspraken over gedaan.


Daarom dan nu de schattingen met de aantekening dat dit globale cijfers zijn gebaseerd op eigen ervaringen en dat deze betrekking hebben op huishoudens met kinderen.


In Nederland wordt slechts maximaal 1% van deze huishoudens door een fulltime huisman gerunned. Hieronder vallen mannen die zelf geen betaalde baan hebben. Deze mannen hebben een werkende partner, zijn gescheiden of weduwnaar zonder betaalde baan. Vervolgens is er een groep van 4-5% van de huishoudens waarbij de man de zorg en opvoedingstaken op zich heeft genomen naast een parttime betaalde baan. In geval er een partner is, werkt deze min of meer fulltime en verricht weinig tot geen zorg- en opvoedingstaken.


Dan komt er een groep van rond de 10% waarbij de partners werk, zorg en opvoeding gelijkelijk verdeeld hebben. Beide hebben een baan en hebben daarnaast de taken thuis onder elkaar verdeeld. In deze groep zitten nogal wat mensen die bijvoorbeeld in wisseldienst werken.Blijft over 85% van de huishoudens met kinderen waarbij met name de vrouw de zorg- en opvoedingstaken voor haar rekening neemt.


Daarnaast zijn er de huishoudens zonder kinderen, en alleengaanden. Hier is het veel makkelijker werk en zorg te combineren. Echter hoe hier de taakverdelingen liggen hebben we geen zicht op. Zoals gezegd zijn dit schattingen. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd beter aangeven hoe deze verhoudingen liggen.Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Vervolgonderzoek naar Zorgende Vaders
  • Hoeveel zorgende vaders zijn er?
  • Vragen over huismanschap?
  • Vaderschap in Zweden, goed geregeld!
  • Huismannen zitten niet achter de gordijnen

    Alle artikelen