// Kolom links
 

 
Interviews

Regelmatig nodigen wij iemand uit voor een interview. Politici, bekende Nederlanders of mensen die anderszins de aandacht vragen van deze site. Een onderdeel van deze rubriek is de serie 'Op de huishoudtrap' waarin we een huisman of zorgende vader interviewen.


Interview met minister De Geus
26 november 2004

door Marcel van Veelen Het begint haast een traditie te worden: het interview met de verantwoordelijke bewindspersoon van het kabinet voor emancipatiezaken. Nu de 3de op rij, minister Aart Jan de Geus. Wij legden hem een aantal kritische vragen voor, waarop hij graag zijn antwoord heeft gegeven. Daarvoor willen wij de minister in ieder geval hartelijk danken! En dan nu de vragen met zijn antwoorden: Vraag 1 Als aan de ene kant de overheid klaar zou zijn met het emancipatiebeleid maar dat aan de andere kant uw mening is dat de man meer zorgtaken zou moeten verrichten is het dan niet logisch dat de overheid daadwerkelijk de emancipatie van de man ter hand neemt? Met andere woorden, naast alle goede verrichtingen op het gebied van de emancipatie van de vrouw, mag dan nu ook de man een belangrijke rol spelen in de emancipatiediscussie en is dat niet het argument om juist door te gaan met het overheidsbeleid? Antwoord: Graag wil ik eerst een misverstand uit de wereld helpen. Tijdens mijn toespraak in Rotterdam heb ik niet gezegd dat het emancipatiebeleid overbodig is, maar dat het mijn ambitie is om emancipatiebeleid een vanzelfsprekend onderdeel van alle beleidsterreinen te laten zijn. Een aparte portefeuille is dan niet meer nodig. Emancipatiebeleid was voor vrouwen nodig. Zij kwamen vanuit een achterstandssituatie. Bij mannen is er iets anders aan de hand. Zij hoeven hun plaats in de maatschappij niet te veroveren. Zij moeten bereid zijn hun ‘verworvenheden’ met vrouwen te delen. Dat gebeurt al steeds meer, maar ik signaleer dat het voor behoorlijk wat mannen nog moeilijk is van hun troon af te komen. Die cultuuromslag vraagt nog tijd en aandacht maar daarvoor is in mijn ogen in de toekomst geen aparte bewindspersoon nodig. Vraag 2 Ondanks dat de wet het verbiedt, is het in de praktijk nog altijd zo dat mannen makkelijker hoge posities in het bedrijfsleven en de overheid bereiken dan vrouwen. Daarnaast is het ook nog steeds zo dat bij een gelijkwaardige functie mannen vaak meer verdienen dan vrouwen. Dit gegeven maakt het voor een vrouw nog altijd lastig om te kiezen voor haar carrière. In hoeverre denkt u deze in de praktijk nog bestaande ongelijkheid aan te pakken? Antwoord: Het is slechts een kwestie van tijd voordat vrouwen een gelijk aandeel in de leidinggevende posities hebben. Vrouwen stomen door naar de top, dat blijkt onder andere uit onderzoek. De opmars van vrouwen is een niet te stuiten proces. De overheid probeert daarvoor randvoorwaarden te scheppen zoals het beschikbaar zijn van kinderopvang en de mogelijkheid om zorg en arbeid te combineren. De levensloopregeling moet dat gaan vergemakkelijken. Vraag 3 Campagnes als Mannen in de Hoofdrol en Wie doet nu wat zijn de eerste stappen op de weg van de emancipatie van de man. Ondanks de soms wat sullige filmpjes wordt wel een bepaald patroon aan de kaak gesteld. Hoe denkt u in de nabije toekomst de man daadwerkelijk bewust te krijgen van zijn verantwoordelijkheden thuis? Antwoord: Mannen in de Hoofdrol is bedoeld om de mensen aan te zetten tot een discussie over de taakverdeling thuis. Voor sommige mensen is dat een eye-opener, voor anderen al een gepasseerd station. Heel wat mensen hebben al afspraken over wie er nu wat doet. Anderen maken daar nu een begin mee. De bewustwording begint kortom. Als die er eenmaal is, is het aan mensen zelf om te bepalen hoe zij in hun situatie arbeid en zorg gaan invullen. Vraag 4 In onze optiek is een levensloopregeling waarover nu gediscussieerd wordt een goede stap in de richting voor meer vrije keus van mensen. In hoeverre gaat u en het kabinet deze levensloopregeling serieus aanpakken en invoeren? Antwoord Oorspronkelijk was het kabinet van plan om de levensloopregeling op 1 januari 2004 in te voeren. In de gesprekken met de sociale partners, die geleid hebben tot het Najaarsakkoord, is besloten om met hen tot april volgend jaar verder te praten over vut, prepensioen en levensloop. Het is de bedoeling dat de levensloopregeling in 2006 wordt ingevoerd. Vraag 5 Tot slot een persoonlijke vraag. In hoeverre heeft u met uw vrouw afspraken gemaakt over de verdeling van werk en carrière aan de ene kant en zorg en opvoeding aan de andere kant? En zou u in een volgende keer anders kiezen dan u nu gedaan heeft? Antwoord Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen zodat de discussie over wie wat doet niet meer speelt. Toen de kinderen klein waren heeft mijn vrouw voor ze gezorgd. Zelf heb ik ook veel met ze gedaan, dat was goed te combineren met mijn werk toen. Stel dat ik opnieuw zou kunnen kiezen, dan zou ik er meer voor voelen dat wij beiden een parttime baan zouden nemen, zodat we de taken eerlijker zouden kunnen verdelen.


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Herinneringen aan je peuter- en kleutertijd, kan dat?
  • Seks en de huisman
  • John Lennon de huisman: het Playboy interview uit 1981
  • Jeroen Kramer: 'van thuisblijfvader krijg ik kromme tenen'
  • Op de huishoudtrap: Elroy Tan

    Alle artikelen