// Kolom links
 

 
In het nieuws
Krap bij kas? Neem een partner!
20 december 2003

door Marcel van Veelen.

Zo kopte deze week mijn dagblad. Gezinnen met slechts 1 inkomen, alleenstaanden en een-ouder gezinnen hebben het in het algemeen minder makkelijk dan samenwonende tweeverdieners.

Dit is het resultaat van onderzoek door demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het blijkt dat tweeverdieners over meer welvaart beschikken en succesvoller zijn in het grootbrengen van goed opgeleide kinderen. Daar tegenover staan de alleenstaanden op het minimumniveau die het veel moeilijker hebben.

Er is de afgelopen decennia een grote groep vrouwen op de arbeidsmarkt verschenen. Deels vanwege schaarste, deels doordat zij zichzelf meer ontwikkelden en ontplooiden. Waar werkende vrouwen met kinderen 30 jaar geleden een zeldzaamheid waren, is het nu gewoon om je kinderen naar een dagopvang te brengen of een oppas thuis te hebben en zelf te gaan werken.
De extra kosten die dit met zich meebrengt, wegen nog altijd ruimschoots op tegen het financieel profijt van een tweede baan.

Voor samenwonenden tweeverdieners geldt dan ook nog als voordeel dat zij slechts eenmaal woonkosten voor hun rekening krijgen, terwijl een alleenstaande hier helemaal in zijn eentje voor opdraait. Ondanks dat tweeverdieners veelal groter en dus duurder wonen betalen zij gemiddeld genomen toch niet 2x zoveel aan woonlasten als een alleenstaande.

De meest schreinende gevallen zijn de alleenwonende ouders met kinderen. Vaak na een scheiding maar ook door overijden valt 1 inkomen weg, terwijl de lasten gelijk blijven. Dit is de groep die het momenteel het moeilijkst heeft. Dit wordt het komende jaar ook nog eens versterkt door het overheidsbeleid met bezuinigingen op allerhande sociale regelingen en oplopende kosten voor onder andere verzekeringen en gezondheidszorg.

Alleen wonen is vaak een overstapfase van de ene naar de andere relatie. Meer dan de helft van de gescheiden mensen woont na zes jaar opnieuw samen. 'Hofmakerij wordt voor alle leeftijden', zegt Jan Latten. 'Repartnering wordt iets wat mensen vaker in hun leven gaan doen.'

De demograaf veronderstelt dat jonge vrouwen zich hiervan bewust zijn: 'Pas zwanger worden als de kans op scheiding klein is, eerst samen geld verdienen voor de aanbetaling van een koophuis. Dan komt er een baby en kunnen ze hun welvaartsniveau op peil houden ondanks een kortere werkweek. '

Mensen zoeken vaak een partner van hun eigen niveau. 'Schaal 12 trouwt met schaal 12', aldus Latten. Ook om die reden ziet hij de kloof tussen allochtonen en autochtonen voorlopig alleen maar groeien. 'Mensen zeggen: het gaat toch beter met de tweede generatie. En dat is ook zo. Maar ten opzichte van de autochtonen blijft de achterstand groot. Ze trouwen onderling, vaak met iemand uit het land van herkomst, de verdiencapaciteit is laag. Ze erven minder, en moeten met meer delen. Anderzijds zie je goedbetaalde tweeverdieners die gezonde, succesvolle kinderen voortbrengen en bij wie alle voordeel cumuleert. Persoonlijk zie ik hierdoor de ongelijkheden in welvaart eerder toe- dan afnemen.'


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen