// Kolom links
 

 
Opinie

Ook wij huismannen hebben een eigen mening. En omdat wij die ook willen laten horen, schrijven we die hier zo nu en dan op. Het zijn allemaal opinies op persoonlijke titel.


Campagne doet mannen meer poetsen
1 februari 2004

1 februari 2004, door Marcel van Veelen.


Alsdus kopte deze week mijn ochtendkrant. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem hebben door de overheidscampagne Wie doet wat een kwart van de Nederlandse mannen afspraken over de verdeling van werk en zorg met hun vrouw gemaakt. Met name laagopgeleide mannen schijnen door deze campagne beinvloed te zijn. De optimistische toon van de brief houdt nog wel even aan, maar ik zal niet alles citeren.
Kern van het verhaal is dat (volgens De Geus) de overheidscampagnes daadwerkelijk effect hebben. Gezien de hoeveelheid geld mag dat ook wel, immers er wordt heel wat uitgegeven aan spotjes op radio en TV, een website en verschillende bijeenkomsten. De campagne loopt nog door tot november en De Geus heeft goede hoop dat het effect van de campagne nog toeneemt. Er komt een nieuwe serie spotjes waarbij de toon positiever van aard zal zijn dan de huidige spotjes. Dat mag ook wel, want de mannen die daar in optraden waren nou niet direct een afspiegeling van de moderne man.

Nu is de vraag natuurlijk of de positieve trend over een betere verdeling van werk en zorg nu het gevolg is van deze overheidscampagne, zoals De Geus beweerd. De tijd dat vrouwen alleen deze taken verrichtten ligt al weer ver achter ons. In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn de vrouwen massaal opleidingen gaan volgen en aan het werk gegaan. Een gevolg van de emancipatie in de jaren ervoor en de economische voorspoed. Een gezonde ontwikkeling, maar wel eentje met consequenties. Taken als zorg en opvoeding kwamen nu in het gedrang. Nadat vrouwen dit eerst naast hun werk bleven doen, ontstond het besef bij deze vrouwen, maar ook bij hun mannen, dat een andere taakverdeling noodzakelijk was. Deze ontwikkeling was er een van geleidelijke aard en speelt nog tot op de dag van vandaag.
Gelukkig zijn in een relatie steeds meer partners bereid om de taken eerlijker te verdelen. Overheidscampagne of niet, het is een logisch gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia.

Ik wil hiermee niet het effect van de overheidscampanges als wie doet wat en Mannen in de hoofdrol onder het tapijt vegen, maar het effect moet ook niet overdreven worden. De campagnes zijn op zich zinvol en mogen ook best blijven, mits er een toegevoegde waarde is om de natuurlijke maatschappelijke ontwikkeling een steuntje in de rug te geven.Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Dank je, Prem
  • Bart, ruim nou eens je rolpatroon op!
  • She Energy Drink is niet voor vrouwen
  • Club van Slechte Huisvrouwen kortzichtig en zelfzuchtig
  • Van emancipatie naar mancipatie
  • Mama Wil.. goede voorschoolse opvang!
  • Het risico van Ringtone-abonnementen

    Alle artikelen