// Kolom links
 

 
In het nieuws
Mannen twee keer zo vaak met ouderschapsverlof
12 december 2005

Volgens de cijfers van het CBS is het aandeel mannen dat gebruik maakt van hun recht op ouderschapsverlof sinds 2002 verdubbeld.


In 2000 maakte slechts 9 procent van de mannen gebruik van het ouderschapsverlof. In 2004 was dit gestegen naar 18 procent.


Het CBS kwam afgelopen maandag naar buiten met deze cijfers. In totaal namen vorig jaar 73.000 van de 266.000 mensen die er recht op hadden het verlof op. Ook bij vrouwen is er een toename gemeten: dit bedroeg 2 procent; van 37 naar 39 procent. Vrouwen maken dus twee keer zoveel gebruik van de regeling dan mannen.


De groei wordt door het CBS verklaard doordat ouders steeds vaker worden doorbetaald tijdens het verlof. In Nederland bestaat het verlof alleen uit recht op een onbetaalde periode vrijaf.
Maar werknemers en werkgevers spreken steeds vaker af dat ouders toch een deel van het loon betaald krijgen. In 2002 was dit nog in minder dan de helft van de gevallen het geval, vorig jaar steeg dit tot ongeveer 60 procent. Een 'behoorlijke'  toename volgens het C.B.S.


Vooral voor vrouwen was er een toename in het betaalde verlof te zien. Maar met 62 procent worden mannen nog steeds vaker doorbetaald dan vrouwen (58 procent).  


Door Roel. Tip: Marjolein. Bron: CBSKijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen