// Kolom links
 

 
In het nieuws
100.000 mannen een hoofdrol in de huishouding
7 december 2006

Hoeveel huismannen zijn er nu echt? Betrouwbare cijfers zijn niet beschikbaar, maar zo af en toe komen er onderzoeken naar buiten waar je voorzichtig het een en ander uit kan herleiden. Gisteren werd er weer zo een gepubliceerd: ‘Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel rapport 2006’ van het Sociaal en Cultureel Planburo http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702856.shtml. Laten die zowaar een heel hoofdstuk hebben besteed aan de ‘voltijds werkende moeder’. Smullen dus, hier zitten vast cijfertjes in. En jawel! Even op een rijtje:
Er zijn (cijfers 2005) 1.928.000 moeders met minderjarige kinderen in ons kikkerlandje. Van die groep werkt 9% (178.000) voltijds. Dat is overigens slechts 5% van alle werkende vrouwen. Van die groep heeft 80% (142.400) een partner. Van die partners (kunt u het nog volgen?) werkt 15% niet. Dat zijn dus 21.360 partners. Ik zeg bewust partners, omdat dit in onze moderne samenleving niet allemaal automatisch mannen zijn. Laten we er voor het gemak eens vanuit gaan dat het hier afgerond 21.000 mannen betreft. Dat zijn er niet zoveel…

Vooruit, laten we de mannen met een deeltijdbaan er ook bij doen. Dat zijn er nog eens 14%, ruwweg zo’n 20.000. Totaal dus ongeveer 41.000. Verder ga ik niet, want bij de vrouwen die 28 uur of minder per week werken heeft 80% van de partners een voltijds baan; het aantal partners zonder werk is in die groep marginaal.

OK, 41.000 mannen die meer tijd thuis en bij de kinderen zijn dan hun vrouwen. Daarbij moet je nog tellen het aantal éénoudergezinnen waarbij de ene ouder een man is. Recente cijfers daarover heb ik zo snel niet, maar in 2001 becijferde het CBS dat er ruwweg 400.000 éénoudergezinnen zijn en bij ongeveer 15% daarvan was de ouder een man, een percentage dat hetzelfde was als in de jaren daarvoor. Wederom voor het gemak gebruik ik die cijfers. Dat zijn er dus nog eens 60.000, bij elkaar zo’n 100.000 mannen met kinderen die een hoofdrol in de huishouding spelen. Daar komen tenslotte ook nog de huismannen bij uit gezinnen zonder kinderen, hierover heb ik helemaal geen cijfers kunnen vinden.


Niet alle mannen zullen voor die rol hebben gekozen. Een substantieel deel is daarin geplaatst door echtscheiding en een aantal ongetwijfeld om financiële redenen of werkeloosheid. Maar een groeiende groep kiest bewust voor deze rol en deze groep is in tien jaar tijd met 30% gegroeid.


Bram Joelwww.thuisman.blogspot.com


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen