// Kolom links
 

 
In het nieuws
Nederland wordt wakker: deel 2
24 april 2007

Beste toekomstkind,

Dank voor de reactie. Toch nog een paar punten.
U blijft onderzoeken gebruiken die aan zouden tonen dat het zoveel beter is in Scandinavië. Beter tenminste dan in Nederland. Het probleem met onderzoeken is dat er altijd wel een te vinden is die de door u gebezigde stelling onderbouwt. Zo kan ik even makkelijk onderzoeken van gezaghebbende instituten vinden die uw stellingen weer tegenspreken.
Kijk bijvoorbeeld eens naar
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/13_02_07_nn_unicef.pdf, een zeer recent (2007) onderzoek van UNICEF waar veel waarde aan wordt gehecht en waar Nederland met kop en schouders op de eerste plaats komt. Pas daarna komt Scandinavië. Onderzoeken van onder andere de VN en de OESO, toch zeker niet de minste organisaties, wijzen er ook op dat Nederland aardig in de 'Eredivisie' meedraait en vaak zelfs beter scoort dan Scandinavië.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van uitspraken van gezaghebbende hoogleraren. Afgelopen zaterdag (21 april 2007) een pagina groot artikel in het NRC handelsblad van de hand van Andreas Kinneging, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. De titel: Denk eerst aan je kinderen voordat je jezelf wilt ontplooien. Enkele quotes uit zijn artikel:

 • Een goed gezin is een gezin dat een veilige en liefdevolle thuishaven biedt aan het kind. Het s een gezin waarin ouders de tijd hebben en nemen voor het kind om het onder hun leiding en begeleiding op te voeden tot een verantwoordelijk en sociaal mens, die de zorg kan en wil dragen voor zichzelf en zijn naasten en een steentje kan en wil bijdragen aan het nut van het algemeen. Zo'n gezin, dat zal duidelijk zijn, is niet vanzelfsprekend. Het bestaat alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Welke zijn dat?

  • Het is verreweg het beste als kinderen bij hun biologische vader en moeder opgroeien.
  • Een gezin moet een gezin blijven. Dat wil zeggen dat de ouders bij elkaar blijven.
  • Het is voor iedereen het beste als het huwelijk overwegend harmonieus is.
  • Er moet natuurlijk gewerkt worden. Maar niet teveel. Zeker niet allebei fulltime. En liefst één van beiden helemaal niet.
Uw opmerking dat de Media uw stelling steeds meer onderbouwen wordt hiermee in één keer van tafel geveegd. Het stuk van Andreas Kinneging bevestigt zonder enige twijfel onze stelling dat het van groot belang is dat er minimaal één ouder fulltime beschikbaar is voor de kinderen. Lees desnoods ook de Weekend thema-bijlage Geld van het NRC Handelsblad van afgelopen weekeinde, waarin uitgebreid op de problematiek van werkende vrouwen in wordt gegaan. Ook dit staat haaks op de door u genoemde stellingen.
Natuurlijk heeft u recht op uw mening, echter recente publicaties bewijzen glashard dat de door u geponeerde stellingen onjuist zijn.

Met vriendelijke groet,

Bram Joël.


Aardig stuk van Bram

Maar wij (toekomstkind.nl) geloven helemaal niet dat thuisblijven per definitie beter is voor kinderen. Althans, voor heel veel kinderen geldt dat niet. Is ook wel een trend gelukkig. De opvoedondersteuning, hopelijk verplichting als consultatie of huisarts dat nodig acht, voorschool cq kinderdagverblijf. Allemaal zaken waar kinderen baat bij hebben, Nu ja, de gelukig index in Scandinavie scoort zo hoog dat we daar ook achter kunnen staan. Zoals we in een aantal artikelen hebben geschreven. dan moet wel de kwaliteit van kinderonsteunung in hele brede zin in Nederland op Scandinavisch niveau. Nu is het nog niet optimaal.

Kijk, werken is voor veel mensen geen luxe meer. Maar noodzaak. Niet werken blijkt ook veel kinderen onnodig in relatieve armoede te brengen. Denk aan gescheiden single mums zonder werkervaring.
Denk dat jullie ook de vraag moeten stellen, blijf ik thuis door veel op te geven of heb ik het relatief goed. Bijvoorbeeld geluk gehad met stijging huizenprijs, erfenis, of wat dan ook. Werken is straks nodig. Simpelweg omdat sinds einde jaren zestig ongeveer de helft van de kinderen krijgen als decennia daarvoor.
En van de baby's die geboren worden is er een sterk groeiende percentage op grote achterstand. Gelukkig is er inderdaad vrijheid in keuzes.Wij kiezen ervoor om in het belang van de toekomst van onze (kinds) kinderen te kiezen voor meer geboortes, zeker onder beter opgeleiden, en meer arbeidsparticipatie van met name vrouwen t.o.v. de situatie zoals die nu bestaat.
Dus zullen we blijven pleitten voor afschaffing kinderbijslag en alle andere vormen van bevoordeling van thuiszitten t.o.v. werken.
Maar wel door tegelijkertijd de koopkracht van ouders de verbeteren. Dat kan maar is een principiele omslag. De reacties die we krijgen wijzen er ook op dat dit door steeds meer politici en media begrepen wordt.

Alle succes.

 


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
 • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
 • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
 • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
 • Vrouw steeds vaker kostwinner

  Alle artikelen