// Kolom links
 

 
Wat is een huisman?

Het antwoord is simpel: een huisman is een man die voor zijn gezin en/of huishouden zorgt.


Huismannen zitten niet achter de gordijnen
5 december 2007

Er is door Nathaly Boelhouwer en Maureen Veneman onderzoek gedaan in hoeverre bij huismanagers het beleven van een sociaal isolement samenhangt met de mate van introvert of extravert zijn en het al dan niet aanwezig zijn van schoolgaande kinderen.
Daarbij is gekeken naar het modererende effect van sekse. Aan 40 huismanagers (20 vrouwen en 20 mannen) is gevraagd een
vragenlijst over de mate van het beleven van sociaal isolement en
extraversie/ introversie in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat er een
verband bestaat tussen de mate van extraversie/introversie en het beleven van sociaal isolement. Voor vrouwen blijkt een sterk positief verband te bestaan, terwijl bij mannen een middelmatig positief verband wordt gevonden. Er is nagenoeg geen verschil gevonden in de beleving van sociaal isolement onder huismanagers met of zonder schoolgaande kinderen.

Uit de resultaten volgt dat er voor de totale groep wel samenhang is tussen de mate van introversie en het beleven van sociaal isolement. Voor mannen en vrouwen apart zijn correlaties gevonden. Voor vrouwen is er sprake van een sterk positieve samenhang, terwijl voor mannen een middelmatig positief samenhang is gevonden. Dit onderzoek kan geen uitsluitsel geven of dit verschil voortkomt uit een specifieke “karaktertrek”van deze vrouwen of dat het maatschappelijke verwachtigingspatroon invloed heeft.

Noot van de redactie: Volgens mij heb je als vrouw wel een puntje voorsprong om contact te maken in het dagelijks huishoudelijk/ school leven. Dit bestaat namelijk vooral uit vrouwen. De meeste vrouwen zijn nog steeds niet gewend dat mannen ook interesse kunnen tonen in het huishouden en het zorgen voor kinderen. Het onderzoek van Boelhouwer en Venema verdient daarom een vervolg.
Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Vervolgonderzoek naar Zorgende Vaders
  • Hoeveel zorgende vaders zijn er?
  • Vragen over huismanschap?
  • Vaderschap in Zweden, goed geregeld!
  • Verslag onderzoek naar huismannen

    Alle artikelen