// Kolom links
 

 
In het nieuws
Vroeg in drinken moet!
23 februari 2008


Huismannen.nl kreeg een oproep in de digitalle brievenbus van de actiegroep: Vroeg op stap


'Het doel van de actie is om de openingstijden in het uitgaansleven in het weekend op normale tijden te doen plaatsvinden.
Dus NIET meer van 24.00 - 6.00 uur maar van ongeveer 21.00 tot 1.00 uur. Veel jongeren gaan eerst indrinken om dan pas rond middernacht uit te gaan.
En dan hebben we het nog niet eens over de drank, drugs en het vele zinloze geweld, wat verhoudingsgewijs veel vaker voorkomt na 1.00 uur s nachts.

Als voordelen noemen ze:
-We gaan eerder naar de kroeg/disco en zijn weer eerder thuis.
-De tijd die we daar doorbrengen blijft hetzelfde.
-De tijd van indrinken verkort.
-Ouders hoeven niet in de vroege uurtjes eruit om de jonge jeugd op te halen.
-Er hoeft geen taxi te rijden, je kunt terug met de laatste trein.
-De volgende dag zijn we eerder uitgeslapen en blijft er meer tijd over voor vele andere bezigheden .

De sluitingstijd van de horeca is op dit moment een hot item!
Alle gemeenten in het noorden hebben hierover een brief van ons gehad en we zijn in gesprek met de provincies. Maar als we echt iets willen bereiken moet het landelijk! Dus onderteken deze actie met je naam op de site'


Je kunt je afvragen of een actie als dit zin heeft, want laat opstap gaan is van aller tijden. Is het niet gewoon een opvoedkwestie? Het goede voorbeeld geven en met je kind communiceren als het fout gaat?


Ik heb al om wat meningen gevraagd:'Op de website www.vroegopstap.nl zijn enkele moeders uit het hoge noorden een actie gestart met betrekking tot de openingstijden van de horeca, in het bijzonder de uitgaansgelegenheden. Wat ze (de moeders) graag willen is dat het uitgaanstraject in zijn geheel naar een vroeger tijdstip verschuift: het zou vroeger moeten beginnen en vroeger moeten eindigen. De uitbaters van de uitgaanstenten zijn het daar vanzelfsprekend niet mee eens, uit angst voor omzetverlies.

Ik ben het er ook niet mee eens, maar om een heel andere reden: ik vind dat de 'moeders' het probleem naar een partij aan het verschuiven zijn waar het helemaal niet thuis hoort. Als ze willen dat hun kinderen niet om vier of vijf uur laveloos thuis komen, dan moeten ze dat bewerkstelligen in de opvoeding. Als de kids uit willen gaan en de disco's en bar's sluiten om twaalf of n uur, dan vinden ze wel een andere manier. Desnoods in illegale drankketen of bij elkaar thuis, of ze gaan op straat rondhangen. De oplossing ligt in de dialoog die je met je kinderen moet voeren: een over vrijheid en verantwoordelijkheid.

Feitelijk geef je kinderen steeds een groter stuk vrijheid en verantwoordelijkheid; zolang ze laten zien dat ze die aankunnen houden ze hem. Zodra ze laten zien dat ze er nog niet mee om kunnen gaan, doe je een stap terug. In die dialoog is ruimte voor fouten en grenzen verkennen, maar de basis is dat je de kinderen helpt om zelfstandig de juiste afweging te maken. Dat gaat niet alleen over onderwerpen als uitgaan, maar ook over alcohol en drugs, sex, de balans tussen gezinsleven en eigen vrije tijd, computergebruik, noem maar op. Het initiatief van de 'moeders' vind ik een brevet van onvermogen: blijkbaar zijn ze niet in staat de dialoog met hun kinderen gaande te houden en zoeken ze hulp van buitenaf. De oplossing ligt in het gezin en niet in wet- en regelgeving.'

Bram Jol van http://www.thuisman.blogspot.nl/

 

 

'Persoonlijk hou ik wel van actie. Ze zijn al veel gequote, klein simpel onderwerp met concrete oplossing. Beter kan niet eigenlijk..

Kortom inspirerend ...'

Maartje van www.mamawil.nl

'Het is een heel goed idee. Vreemd eigenlijk dat het nu niet zo is. Overigens vond ik het wel heel gezellig om tot 02:00 uur op stap te gaan'

Pieter Smit


Wat is jouw mening? Stuur je antwoord naar info@huismannen.nl of zet het in ons forum.


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen