// Kolom links
 

 
Wat is een huisman?

Het antwoord is simpel: een huisman is een man die voor zijn gezin en/of huishouden zorgt.


Vaderschap in Zweden, goed geregeld!

Onlangs bezocht ik een collega huisman in Zweden. Egbert is een geboren Nederlander die door de liefde voor de Zweedse Elin, emigreerde. In Malmö in een appartement sprak ik met hem over zijn leven, zijn werk, zijn eerstgeboren zoon David en zo kwamen wij op het onderwerp: wat doet Zweden voor kersverse ouders.

Bij de geboorte van een kind krijg je 10 doorbetaalde dagen verlof. Je hoeft ze niet direct op te nemen, wel is het zo dat een werkgever geen enkel bezwaar mag maken als je ze opneemt. De gewoonte is om ze meteen na de geboorte op te nemen. De werkgever betaalt niet mee aan deze 10 dagen, dat doet de overheid via de Försäkringskassan, de Sociale Verzekeringsbank zeg maar. Bij een tweeling krijg je 20 dagen, een drieling telt voor 30 dagen.

Daarnaast krijg je als vader en moeder gezamelijk recht op 480 betaalde vrije dagen. 60 van deze dagen zijn gereserveerd voor beide ouders, de vader krijgt er minstens 60 en de moeder minstens 60. De overige dagen kunnen ook door één van de ouders opgenomen worden. Bij elk volgend kind krijg je weer 480 dagen, ook deze dagen worden door Försäkringskassan uitbetaald.

De vergoeding wordt berekend naar het verdiende loon van het jaar voor de geboorte van het kind. Daarvan krijg je dan 80% uitbetaald. Deze dagen kunnen opgenomen worden als zowel halve dagen, kwart dagen, weken, maanden of zelfs een heel jaar. Je neemt de dagen op in overleg met je werkgever. Je kunt ook zater- en zondagen opnemen. Het is zeer gebruikelijk in Zweden zulke dagen op te nemen, heb dan ook nooit gehoord heb van problemen die de werkgever zou hebben met het opnemen van deze dagen.

Je mag de op te nemen dagen 3 keer per jaar plannen en aanvragen. Je krijgt de vergoeding gewoon aan het einde van elke maand uitbetaald. De vergoeding wordt bepaalt voor 7 dagen in de week, dus 100 % vergoeding is op basis van alle dagen in die maand 29, 30 0f 31 dagen. 90 dagen van deze 480 dagen hebben een standaard vergoeding van 180 kronen per dag, ongeveer 20 euro per dag. De dagen dat je ziek bent tijdens de opgenomen dagen rekenen niet mee maar dat moet dan wel aangegeven worden bij de Försäkringskassan.

Als je een kind adopteert, krijgen beide ouders 5 dagen in aansluiting op de dag van adoptie, als ouders het hier niet over eens kunnen worden kan dit ook omgezet worden in een vergoeding.”


Leendert van Gemerenleendert.vangemeren.nl


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Vervolgonderzoek naar Zorgende Vaders
  • Hoeveel zorgende vaders zijn er?
  • Vragen over huismanschap?
  • Huismannen zitten niet achter de gordijnen
  • Verslag onderzoek naar huismannen

    Alle artikelen