// Kolom links
 

 
Opinie

Ook wij huismannen hebben een eigen mening. En omdat wij die ook willen laten horen, schrijven we die hier zo nu en dan op. Het zijn allemaal opinies op persoonlijke titel.


Geen vaderschapsverlof
2 augustus 2008

Groen-Links wijst op het belang van betrokkenheid van de vader ten aanzien van zorgtaken in het algemeen en de opvoeding van het kind in het bijzonder. FNV-voorzitter Agnes Jongerius steunt het voorstel met als argument dat stellen daardoor besluiten eerder aan kinderen te beginnen, wat weer een positief effekt zou hebben op de kosten (minder medische risico's) en de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen kan vergroten. De werkgevers wijzen het voorstel mordicus van de hand met als argument dat er al voldoende verlofregelingen voor vaders zijn (onbetaald ouderschapsverlof) en anders gebruiken ze hun vakantiedagen maar.

Daarnaast weigeren de werkgevers voor de kosten op te draaien, een punt dat door een groot deel van politiek Nederland wordt gesteund. Tegelijkertijd is de politiek niet bereid de geschatte kosten (160 miljoen op jaarbasis) van een eventueel vaderschapsverlof voor haar rekening te nemen, men vindt dat dit maar decentraal in cao's moet worden geregeld. Een enkeling wijst op de ongelijkheid van de rechtspositie van vaders ten opzichte van andere Europeese landen zoals Zweden en Portugal. Kortom: verdeeldheid troef en enige vorm van consensus is ver te zoeken.

Er is een ander punt dat als enige door Agnes Jongerius wordt aangesneden: De maatschappij kijkt nog steeds vreemd naar vrouwen die, als ze kinderen willen krijgen, evenveel uren blijven werken. Bij mannen is dat precies andersom. (Interview in Trouw, de Verdieping, 14 juni 2008).

Wat mij betreft is dat de kern van het probleem. Zelfs al zouden mannen en vrouwen gelijk worden getrokken op het vlak van rechten en plichten rond zorgtaken, verlof na de bevalling en zo verder, dan is het nog maar zeer de vraag of daar daadwerkelijk gebruik van zal worden gemaakt.

Een man die zijn carrière serieus neemt zal zich wel twee keer achter zijn oren krabben voordat hij besluit vaderschaps- of ouderschapsverlof op te nemen. Bij veel organisaties wordt dit nog steeds gezien als een 'carrière-limiterende stap', een minnetje achter je naam dat wordt geïnterpreteerd als een gebrek aan commitment ten aanzien van je werk.
Dat zal niet zo worden uitgesproken, maar zowel door collega's als leidinggevenden wordt je gezien als een vreemde eend in de bijt. Dat geldt net zo voor de vader die stipt om vijf uur vertrekt omdat het zijn beurt is om de kids uit de naschoolse opvang te halen, of een verzoek indient om minder uren te werken ten gunste van zijn gezin. Het wordt vast niet geweigerd, maar je wordt minder serieus genomen.

Een man die kiest voor zijn gezin wordt gebrek aan commitment verweten, een vrouw die ervoor kiest om full-time te blijven werken is al snel een carrièrebitch. Zolang de maatschappij nog dit soort etiketjes op mensen blijft plakken hebben we nog een lange weg te gaan in het bereiken van gelijkwaardigheid van man en vrouw. En is de discussie over vaderschapsverlof voorlopig gedoemd te mislukken.

Bram Joëlwww.thuisman.blogspot.com


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Dank je, Prem
  • Bart, ruim nou eens je rolpatroon op!
  • She Energy Drink is niet voor vrouwen
  • Club van Slechte Huisvrouwen kortzichtig en zelfzuchtig
  • Van emancipatie naar mancipatie
  • Mama Wil.. goede voorschoolse opvang!
  • Het risico van Ringtone-abonnementen

    Alle artikelen