// Kolom links
 

 
Wij waren bij

Huismannen.nl wordt menigmaal uitgenodigd door televisie- en radioprogramma's om mee te praten over zorg en huishouden. Maar dat doen we ook op conferenties, tijdens debatten, maar ook als expert in klankbordgroepen. Hier een keuze waar we aan meegewerkt hebben.


Bijeenkomst over 'mannenemancipatie' op 21 januari 2009
9 februari 2009

Meander en Stimulans nodigen u uit voor een bijeenkomst over ‘mannenemancipatie’
op woensdag 21 januari 2009 op de T.U. in Delft. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Forum in het kader van de gemeenschappelijke integratieagenda: 'Datgene wat ons bindt'.

Deze handreiking voor gemeenten beoogt meer samenhang te creëren tussen de activiteiten van Rijk en gemeenten op het gebied van integratie. Om dit proces te stimuleren, worden thematische bijeenkomsten georganiseerd.

Het thema van deze eerste bijeenkomst is 'mannenemancipatie'. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsambtenaren, portefeuillehouders, politici en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn.

Sprekers van niveau met specifieke kennis over de verschillende aspecten van integratie leiden de bijeenkomst in. Daarnaast is er een informatiemarkt waar organisaties die ervaring hebben met mannenemancipatie zich presenteren. Hier kunnen good practices worden uitgewisseld en kunnen ideeën worden opgedaan voor toepassing bij lokaal beleid.
Tot slot discussiëren de aanwezigen met elkaar over de vraag hoe je op lokaal niveau emancipatiebewegingen bij mannen op gang kunt brengen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Pervin van Eer, adviseur bij Meander, tel. 0172 – 495 141,
pvaneer@stmeander.nlKijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Ode aan Vaderschap
  • Women inc. Festival 2013 en de Huishoudbeurs
  • Seminarie: Mannen en vrouwen in de reclame
  • Conferentie Over Vaders gesproken

    Alle artikelen