// Kolom links
 

 
Opinie

Ook wij huismannen hebben een eigen mening. En omdat wij die ook willen laten horen, schrijven we die hier zo nu en dan op. Het zijn allemaal opinies op persoonlijke titel.


Trouw gaat op de kleintjes letten

door Bas Lems


Trouw stuurt gepeperde facturen naar verenigingen en stichtingen die ongevraagd artikelen van de krant op hun website overnemen. Rudolf Hunnik, woordvoerder van de Stichting Huismannen.nl, kreeg een forse rekening namens Trouw in de bus. Er was, zonder besef te hebben van het risico, een nieuwsbericht geplaatst over mannenemancipatie, afkomstig van de website van Trouw, op de Huismannensite. Dit was in 2006, toen de krant nog niet expliciet waarschuwde voor schending van auteursrechten. Het heeft de stichting meer dan vierhonderd euro gekost.
Hunnik: 'Wat ik van advocaten heb gehoord is dat Trouw een punt heeft dat wij auteursrecht hebben geschonden. Ook al hebben we keurig de bron vermeld. Maar het bedrag is belachelijk. We generen een inkomsten  van 1000 euro per jaar. Dat krijgen we alleen uit het verhuren van banners en boekverkoop. Winst maken we nooit want het gaat altijd op aan  de stichting en het onderhoud van site.'

Om de overtreders op te sporen en de schadevergoeding te innen heeft Trouw het Rotterdamse bedrijf Cozzmoss ingehuurd. Cozzmoss heeft al enkele malen het nieuws gehaald vanwege hun onflexibele handelswijze. Trouw stuurt geen waarschuwing vooraf met het verzoek het artikel van de website te halen. Als de rekening van Cozzmoss in de bus glijdt is het al te laat. Stond er op de website een artikel van driehonderd woorden, dan zal de geclaimde schadevergoeding ongeveer driehonderd euro bedragen.

Heeft Hunnik nog een advies voor stichtingen en verenigingen met een website?
'Jazeker. Om het zekere voor het onzekere te nemen: plaats geen artikelen van Trouw zonder voorafgaande toestemming  op je website. Staan ze er al op, haal ze er dan zo snel mogelijk af. Link niet naar de website van Trouw, neem geen afbeeldingen over, citeer niet uit de krant. Voor je het weet ben je een paar honderd euro armer.'

Wat is de toekomst van Stichting Huismannen.nl?
'Slecht, we kunnen nu niet meer deelnemen aan bijeenkomsten of conferenties, ook zelf kunnen we dingen niet meer promoten. En we doen alles al vrijwillig! Onze boodschap: dat mannen ook mogen zorgen zal verstommen. Ik ben bang dat we eind van het jaar Stichting Huismannen.nl, de plek voor de zorgvader moeten opheffen.'


En de reacties kwamen binnen:

Laatste en beste reactie kwam van Ronald van den Hoff, Voorzitter Stichting Copyright & Nieuwe media
http://www.stichtingcopyrightennieuwemedia.nl/


Hij ging direkt in conclaaf met Trouw en lees zijn: reactieHoe je een zogenaamde adhesiebetuiging kan koppelen aan winstbejag (red.)


 


'Dank u voor inzending van uw persbericht. Wij zullen het echter niet plaatsen omdat het te weinig nieuwswaarde heeft. Vergelijk het met verkeersboetes: berichten van verontwaardigde verkeersovertreders plaatsen we ook niet. Om met prinses Máxima te spreken: U bent een beetje dom geweest en moet nu op de blaren zitten.

Hebt u straks daadwerkelijk nieuws te melden, bijvoorbeeld de opheffing van de Stichting Huismannen.nl of het organiseren van een collecte om zulks te voorkomen, dan zijn wij u weer graag van dienst! Gebruik dan ons persberichtenformulier en kies voor betaalde distributie om maximale aandacht te genereren.'

Van: Nieuwsbank.nlCozzmoss, wat een vreselijke naam ook, ik verwissel continue de ss en zz, de organisatie die elke auteur belooft 'meer te verdienen met zijn/haar artikelen' laat weer van zich horen.
Gebaseerd op de auteurswet van 1912 pakte Cossmozz eerst vooral kleine bloggers aan, maar heeft haar speelveld nu verlegd naar stichtingen en verenigingen die ze aanpakken in opdracht van diverse kranten waaronder Trouw.
De huismannen zijn nu onder andere de klos.

Lees meer Cozzmoss, Trouw en de Huismannen »


 


Van: http://hetmeisjevandeslijterij.web-log.nl/ 


 


plaats geen artikelen van Trouw zonder voorafgaande toestemming  op je website

Of beter nog: plaats van geen enkele medium artikelen zonder voorafgaande toestemming...

van: De Pers Lees ook http://www.arnoud.engelfriet.net/blogsvanbas.blogspot.com


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Dank je, Prem
  • Bart, ruim nou eens je rolpatroon op!
  • She Energy Drink is niet voor vrouwen
  • Club van Slechte Huisvrouwen kortzichtig en zelfzuchtig
  • Van emancipatie naar mancipatie
  • Mama Wil.. goede voorschoolse opvang!
  • Het risico van Ringtone-abonnementen

    Alle artikelen