// Kolom links
 

 
In het nieuws
Stichting Huismannen.nl nominee de Moderne Man Prijs


Stichting Huismannen.nl was in juni 2009 genomineerd voor de Moderne Man Prijs, echter de uiteindelijke de prijs zelf kregen we niet.  Minister Plasterk van toen Emanicipatie reikte deze prijs uit aan Papaplus van het FNV deze organisatie wordt beloond voor hun inzit in het maatschappelijke debat en baanbrekend werk ten aanzien van de emancipatie van het ouderschap.


Andere prijswinnaars waren: de individuele baanbreker: Carsten de Dreu, hoogleraar (arbeids)psychologie en naar de baanbrekende werkgever: Samhoud. 

Hieronder staat nog de opzet van deze tot nu toe eenmalige emancipatieprijs voor zorgende vaders en mannen die zich inzetten voor betere verdeling zorgen en werken.


Opzet Moderne Man Prijs
Uit ruim vijftig mannen, bedrijven en organisaties heeft de vakjury bestaande uit: Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER), Loek Hermans (voorzitter MKB Nederland), Pauline van der Meer Mohr (directeur van de Amstelbridge groep) en Roos Wouters (Publicist en schrijver) drie prijswinnaars aangewezen. Zij vervullen alledrie een voorbeeldfunctie.

De Moderne Man Prijs bestaat uit drie categorieën en gaat naar een man die trouw blijft aan zijn professionele leven, zijn dromen en ambities maar tegelijkertijd ook een verschil weet te maken in de traditionele man – vrouw verdelingen en tegen de stroom in werk en zorg combineert. Daarnaast is de Moderne Man Prijs bestemd voor een bedrijf dat flexibel beleid voert en zodoende de voorwaarden schept voor haar werknemers om een gezonde balans tussen werk en zorg te kunnen verkrijgen. En wordt een organisatie beloond die zich roert in het maatschappelijke debat en baanbrekend is ten aanzien van de emancipatie van het ouderschap.

Minister Plasterk reikt de Moderne Man Prijs uit aan baanbrekers die op hun eigen wijze en in hun omgeving een rol spelen in het doorbreken van de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Een professionele vakjury buigt zich over de vraag wie de uiteindelijke prijswinnaars zullen zijn. Op 21 juni, Vaderdag, reikt minister Plasterk in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op feestelijke wijze de prijs uit aan de drie baanbrekers van Nederland:
* een man die in zijn eigen leven baanbrekend is ten opzichte van de werk – zorg combinatie,
* een bedrijf dat baanbrekend is ten opzichte van werk - zorg mogelijkheden voor haar medewerkers,
* een organisatie die baanbrekend is in het maatschappelijke debat rondom de emancipatie van het ouderschap.
Deze drie winnaars worden voor een jaar ‘ambassadeur’ van de Moderne Man Prijs en dienen als voorbeeld voor vele anderen.

 


 www.modernemanprijs


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen