// Kolom links
 

 
In het nieuws
Geen AOW meer voor huismannen?

Beste Femke, 

Via
 Moederfrontblogspot las ik dat jullie thuisblijfmoeders en huismannen willen afstraffen als zij kiezen om fulltime te gaan zorgen: door geen aow-rechten te laten opbouwen. We zijn daar erg van geschrokken. Op zo'n manier creŽer je een enorme financiŽle afhankelijkheid van je partner. Je bent dan verplicht te gaan werken en je hebt geen vrijheid om zelf je kinderen op te voeden. Stel dat je niet kunt werken? Of dat je geen baan kunt vinden. Ook de parttimebanen voor zorgende vaders liggen niet voor het oprapen. 

Het lijkt me leuk als je ons een antwoord geeft 

mvgr. Rudolf 


Stichting Huismannen.nl
Beste
Rudolf,

Hartelijk dank voor je bericht aan Femke.

Je schrijft over het AOW plan van GroenLinks. Het klopt dat GroenLinks het
recht op AOW koppelt aan het arbeidsverleden. De AOW dient hervormd te worden,
daar zul je van op de hoogte zijn. GroenLinks wil deze leeftijd echter niet
zomaar om hoog gooien, maar koppelen aan arbeidsverleden.

Iedereen krijgt na 45 jaar werken een AOW uitkering. Mensen die door overmacht,
bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of intensieve zorgtaken
niet kunnen werken, bouwen ook AOW op.

Doordat GroenLinks de AOW koppelt aan het aantal gewerkte jaren, kunnen mensen
die vroeg zijn begonnen al eerder stoppen. Zo beginnen de bouwvakker en de
crŤcheleidster op hun 18e en zijn met 63 jaar al klaar. Dokters en advocaten
studeren langer en werken daarom ook langer door.

GroenLinks wil het nieuwe AOW-plan in 2012 laten ingaan voor mensen die dan
jonger zijn dan veertig jaar. We hebben hier voor gekozen, omdat het voor de
generatie die dan ouder zijn moeilijker was om te kiezen voor werk en dat te
combineren met zorg. Daarom combineert GroenLinks dit plan met een zorgvuldige
aanpak van de kinderopvang, bredere openingstijden, goedkoper, geen
wachtlijsten meer, enzvoort. Daarnaast vindt GroenLinks dat het makkelijker
moet worden om thuis en in deeltijd te werken.

Vrouwen en mannen met een kind tussen 0 en 5 jaar bouwen gewoon AOW rechten op.
Daarna bouwt men in het plan al AOW recht op met zo'n twee dagen per week werk.
GroenLinks wil mensen niet zomaar de arbeidsmarkt op drijven, daar is geen
sprake van. Wel vragen we van iedereen om een steentje bij te dragen en
financieel onafhankelijk te zijn.

En natuurlijk moet er dan wel werk zijn: GroenLinks creeŽrt ook 320 duizend banen
in de komende kabinetsperiode. Precies zoals je schrijft, het moet voor
gezinnen gemakkelijker worden om werken en zorgen te combineren. Het gaat er
daarom echt niet omdat iedereen van 5 dagen per week gaat werken, nee,
GroenLinks wil juist toe naar een ontspannen samenleving waarin dat niet hoeft.

Ik hoop dat ik je vraag voldoende heb beantwoord en je zorgen heb kunnen
wegnemen.

Hartelijke groet,

Renee Oudenaarden
Publieksvoorlichter
Tweede Kamerfractie GroenLinks
---------------------------------------

Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen