// Kolom links
 

 
Boekrecensies

Recensies over actuele boeken bijvoorbeeld over recepten, huismannen, taakverdeling, emancipatie en alles daaromheen.


Empathie en het Liefdevolle Brein

Empathie is het vermogen van iemand om zich in de
gedachten- en belevingswereld van anderen te kunnen inleven. Iemand die over veel empathie beschikt wordt empatisch genoemd. Hij of zij is invoelend en begrijpend en kan zich verplaatsen in de situatie van de ander. Het empatisch vermogen wordt als een belangrijke factor beschouwd in de omgang met andere mensen. Iemand die over veel empathie beschikt heeft een hoge emotionele intelligentie.

Kinderpsychiater Bruce Perry en wetenschapsjournaliste Maia Szalavitz beschrijven in dit boek de wetenschap van dit gevoel, bestuderen de benodigde onderdelen van empathie en hoe het mis kan gaan bij verschillende stoornissen en in verschillende situaties.
Onderzocht wordt hoe empathie zich alleen onder specifieke omstandigheden ontwikkelt en wat er gebeurt als een baby of een samenleving deze niet heeft. Ook wordt gekeken naar sociale invloeden op de uiting van empathie en de manier waarop een teveel aan stress onder bepaalde omstandigheden even problematisch kan zijn met betrekking tot empathie als een tekort. Voordat hier op wordt ingegaan, wordt er eerst uitleg gegeven over ons brein en stressresponsesysteem.

Beschrijvingen van verhalen uit de praktijk worden onderbouwd met wetenschappelijke informatie over bijvoorbeeld reeksen neurotransmittersystemen die norepinefrine-, dopamine- en serotonineneuronen omvatten. Pittige hoofdstukken waar je je even doorheen moet worstelen! Ook de zeer uitgebreide omschrijving over een onderzoek wat aan het licht bracht dat vrouwtjes van prairiewoelmuizen een hoge concentratie xytocinereceptoren in de hersengebieden hebben, gaat mij eerlijk gezegd wat ver. Zeker wanneer dit ook nog wordt vergeleken met het patroon van receptoren van bergwoelmuizen. Laat staan dat de monogamie van graslandwoelmuizen mij boeit!

Interessanter wordt het hoofdstuk over autismespectrumstoornissen met het praktijkvoorbeeld van een vader met twee zoons die allen een vorm van autisme hebben. Uitgelegd wordt onder andere waarom autistische mensen moeite hebben met het lezen van emoties. De hoofdstukken daarna gaan steeds meer boeien omdat de wetenschap over empathie, zoals uitgebreid beschreven in het eerste deel van het boek, wat minder aan bod komt. Er volgen meer praktijkverhalen waarin de vraag wordt beantwoord waarom het ene kind ondanks een traumatische jeugd, opgroeit tot een liefdevol zorgzaam persoon terwijl het andere kind zich ontwikkelt tot crimineel. Verteld wordt over Ryan, een jongen uit een welgesteld milieu die (materieel) niets te kort komt en op 17-jarige leeftijd een verstandelijk beperkt meisje verkracht met het idee dat hij haar een dienst bewees. Daar tegenover Trinity die opgroeide in een heel andere omgeving en werd verwaarloosd door haar drugsverslaafde ouders. Zij bleek toch zo veerkrachtig te zijn dat zij de zorg voor haar broertjes en zusjes op zich nam en groeide uit tot een intelligente, betrouwbare en empatische vrouw.

In de tweede helft van het boek volgen meer verhalen uit de praktijk van de kinderpsychiater die laten zien dat jongeren (van hoogopgeleide ouders) die als individu sensitief en vriendelijk zijn, zich onder invloed van een groep leeftijdsgenoten meedogenloos kunnen gedragen. Empathie kan door groepsdruk behoorlijk worden vervaagd. Ook is te lezen wat er kan gebeuren wanneer behoeften van (jonge) kinderen aan empathie en verbinding niet worden vervuld. Een vroeg opgelopen achterstand wordt al snel een zorgenkind die steeds meer achter gaat lopen.Kortom, een zeer boeiend boek waarin duidelijk wordt dat empathie een zeer belangrijk element van het mens zijn is.

 

Het liefdevolle brein
Waarom empathie zo belangrijk is
Maia Szalavitz en Bruce D. Perry
Scriptum/ Schiedam
ISBN 978 90 5594 732 4

 

Nanon Zillig


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Tips voor samengestelde gezinnen
  • Filmjaarboek 2014
  • Tem je geest
  • Het hele brein het hele kind
  • Schrijnende vaderverhalen in 'De afwezige vader bestaat niet'

    Alle artikelen