// Kolom links
 

 
Wat is een huisman?

Het antwoord is simpel: een huisman is een man die voor zijn gezin en/of huishouden zorgt.


Vervolgonderzoek naar Zorgende Vaders

Resultaten Onderzoek Universiteit Utrecht.

Onlangs heeft u mee kunnen werken aan een onderzoek over zorgende vaders via deze website. In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de kenmerken van zorgende vaders. We hebben gekeken of er een typisch beeld van de vaders naar voren kwamen. We hebben uiteindelijk 106 respondenten bereid gevonden om aan het onderzoek deel te nemen. Ook hebben
we het onderzoek nog wat verder uitgediept door een aantal respondenten nader te interviewen. Dit heeft tot elf kwalitatieve interviews geleid. In dit interview gingen we vooral in op de motivatie van de vader om voor het zorgend
vaderschap te kiezen, wat de vader als voor- en nadelen zag, en hoe de reacties van de omgeving zijn geweest.

Daarnaast hebben we het onderzoek vergeleken met het onderzoek van V. Duindam uit 1997. In het onderzoek hebben wij een aantal variabelen onderzocht om de kenmerken van de zorgende vader te beschrijven. Dit zijn:
- Leeftijd
- Politieke voorkeur
- Religie
- Sociaaleconomische achtergrond
- Taakverdeling binnen het huishouden
- Relatiegeluk

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar. Opvallend is dat zorgende vaders zijn erg tevreden over hun relatie. Zij geven hun relatie gemiddeld een 7.8. Daarnaast zijn de vaders vaak hoogopgeleid. 66% heeft een HBO of WO opleiding afgerond.

De zorgende vaders zorgen gemiddeld 4 dagdelen voor hun kinderen. 27,7% van de mannen zorgt 2 dagdelen voor de kinderen. Verder is 32,1 van de vaders is gelovig. Hiervan hangt 85,7% het Christendom aan. En 42% van de vaders plaatst zichzelf links in het politieke spectrum. En 34,1% plaatst zichzelf in het midden.

De zorgende vaders zorgen gemiddeld 4 dagdelen voor kun kinderen.27,7% van de mannen zorgt 2 dagdelen voor de kinderen.Helaas was er geen correlatie te vinden tussen het aantal dagdelen dat de vader voor de kinderen zorgt en het relatiegeluk.

Kwalitatieve interviews:

Uit de kwalitatieve interviews kwam een erg duidelijk beeld naar voren van de zorgende vaders. We hebben ze kunnen onderscheiden in twee verschillende groepen. De eerste groep bestaat uit vaders die veelal zelf voor het zorgend vaderschap hebben gekozen. Zij vinden deze zorg heel normaal en ze hebben dan ook redelijk veel zorgende vaders in hun omgeving. Ook ervaarden zij nauwelijks negatieve reacties van anderen.

De andere groep vaders was echter wat minder positief. Zij werden vaak gedwongen om thuis te blijven, doordat ze bijvoorbeeld geen kans maakten op de arbeidsmarkt. Deze vaders hadden vaak minder contact met andere zorgende vaders en kregen vaker negatieve reactie. Vaak voelde ze zich minder gewaardeerd door de omgeving.

Vergelijking met het onderzoek van V. Duindam (1997):
Het grootste verschil met het onderzoek dat vroeger is uitgevoerd is dat de partner vaker het initiatief nam om over het zorgend vaderschap te praten. Op dit moment is dat veel minder het geval. Vaders willen zelf voor de kinderen zorgen en hun kinderen zien opgroeien. Ze zouden het niet
willen missen.

Toch zijn er ook enkele overeenkomsten met het onderzoek van V. Duindam (1997). Zo blijkt de situatie op het werk voor zorgende vaders niet optimaal te zijn. Er zijn geen duidelijke regels of mogelijkheden om carrière te combineren met de zorg. Uit de interview blijkt dat hier veel behoefte aan is. Een andere overeenkomst is de politieke voorkeur van de vaders. Ze blijken nog de voorkeur te hebben voor linkse partijen.

Bron onderzoek: Duindam, V. 1997,Zorgende vaders. Amsterdam: Uitgeverij en boekhandel Van Gennep)


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Hoeveel zorgende vaders zijn er?
  • Vragen over huismanschap?
  • Vaderschap in Zweden, goed geregeld!
  • Huismannen zitten niet achter de gordijnen
  • Verslag onderzoek naar huismannen

    Alle artikelen