// Kolom links
 

 
In het nieuws
Minister Jet Bussemaker van OCW

Minister Jet Bussemaker,van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield een bevlogen en gepassioneerde speech. Volgens minister Bussemaker is emancipatie een beweging die uiteindelijk aankomt op de moed en de kracht van mensen zelf: “Het lastige gesprek aan de keukentafel tóch voeren, het initiatief nemen om dicht bij huis of op school iets te veranderen, je mond opendoen als je vindt dat er iets moet
gebeuren.

Als we een tolerante en rechtvaardige samenleving willen, waarin alle talenten zich kunnen ontwikkelen en waarin mensen veilig en gezond kunnen zijn, dan zijn er soms regels en wetten nodig die zorgen dat de zaken daadwerkelijk
geregeld worden. Maar het is óók een taak van de overheid om, samen met maatschappelijke organisaties, de kracht van mensen zélf te herkennen en aan te moedigen. En van mensen te vragen dat ze hun kennis en talenten gebruiken.

Onze internationale koploperspositie op het gebied van homo-emancipatie hebben we mede aan die wisselwerking te danken. Tegelijk leert de geschiedenis ons, dat regels, wetten en overheidsbemoeienis geen garanties zijn voor betere positie
van vrouwen of kwetsbare groepen. Alleen formeel de deuren openen is niet voldoende. Essentieel is het initiatief van mensen zélf. Om te zorgen dat iedereen een plek heeft in onze samenleving, moeten we onze krachten bundelen.”


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen