// Kolom links
 

 
In het nieuws
Vader is meer dan een gezagsfiguur
31 juli 2013

Door Ans Merens


Jongens zijn van nature baldadig, en meisjes rustig. Vaders moeten meer opvoeden en grenzen stellen aan het gedrag van hun zonen. Op die stelling van auteurs als Irene de Zwaan en Angela Crott valt wel wat af te dingen.
Jongens en meisjes gedragen zich van nature anders. Jongens zijn wild, baldadig, druk en houden van avontuurlijke dingen. Meisjes zijn rustig, meegaand, ijverig en praten veel. Vaders moeten meer betrokken worden bij de opvoeding van de kinderen, omdat alleen zij grenzen stellen aan het gedrag van hun zonen. Moeders zijn vooral bezig met troosten, knuffelen en beschermen. Dat is de strekking van een aantal recent verschenen boeken over de rol van de vaders (Irene Zwaan,  De afwezige vader bestaat niet) en over jongens in het onderwijs (Angela Crott, Jongens zijn ´t. Van Pietje Bell tot probleemgeval [1]).


Bron: Sociale Vraagstukken. Foto: Bas Borgers

Ans Merens is emancipatie-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Klik hier voor het hele artikelKijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Rapportonderzoek: Vaders en seksuele opvoeding
  • Huisvader is blij met z'n rol, maar erkenning zou fijn zijn
  • Huismannen vechten tegen hun suffige imago
  • Vrouw steeds vaker kostwinner

    Alle artikelen