// Kolom links
 

 
Opinie

Ook wij huismannen hebben een eigen mening. En omdat wij die ook willen laten horen, schrijven we die hier zo nu en dan op. Het zijn allemaal opinies op persoonlijke titel.


Dank je, Prem

Een paar dagen lang was ik in de veronderstelling dat het Sinterklaasjournaal onder leiding van Dieuwertje Blok bezig was met een briljante publiciteitsstunt. De Verenigde Naties, onder leiding van mevrouw Shepherd, ging zich met Sinterklaas, en Zwarte Piet in het bijzonder, bezig houden. Misschien was het ook wel een vroege of late 1 aprilgrap.

Pas toen ook serieuze media zoals het Radio 1 journaal en het Acht-uur journaal er aandacht aan gingen besteden
kreeg ik door dat het bittere ernst was. Al snel zag ik dat deze discussie ook onverwachte mogelijkheden bood. Blijkbaar is Sinterklaas  speerpunt van de VN. Ik kreeg de briljante ingeving om dan maar Sinterklaas als speciale gezant naar Syrië uit te zenden om daar te doen wat de Verenigde Naties maar niet lukt: vrede stichten.

De discussie in Nederland begon met Prem Radhakishun. Hij startte op 15 oktober in het tv-programma:”De Wereld Draait Door” op de hem welbekende manier de discussie. Prem verkondigde luidkeels, voordat iemand het verhinderen kon, dat Sinterklaas helemaal niet bestaat. Een storm van kritiek brak los.

Veel ouders van kinderen met gedragsproblemen zullen Prem diep in hun hart misschien wel dankbaar zijn. Als je kinderen met gedragsproblemen of een belaste achtergrond, zoals adoptiekinderen, in je gezin hebt dan is de Sinterklaasperiode een ware beproeving, zo weet ik uit eigen ervaring. Voor deze kinderen is het extra spannend. Als ouder van een pleeg- of adoptiekind moet je een vertrouwensband op bouwen, Bij biologische ouders en hun kinderen is die er meer van nature.  Als ouder word je onbetrouwbaar op het moment dat blijkt dat de Sint niet meer bestaat en jij al die tijd dat leugentje in stand hebt gehouden.

Voor die ouders is het lastig om zich staande te houden. Je kunt er voor kiezen om je kind al vroeg vertrouwd te maken met de waarheid. Toch blijft het voor de jongere kinderen lastig op het moment dat ze Sinterklaas en Zwarte Piet in het echt zien. Ze zijn er immers toch?

Dan zijn er collega-ouders die de mythe wel in stand willen houden. Een ouder van een klasgenootje van mijn oudste dochter trok lijkbleek weg toen de leerkracht in groep 5/6 vertelde dat hij lootjes wilde gaan trekken. Waarom dat moest, want “Sinterklaas vond ik altijd zo’n leuk feest”. Om heel eerlijk te zijn: ik was juist opgelucht. Ik heb mijn kinderen heel wat af zien worstelen in opperste psychische nood. Op het moment dat ik dat zie voel ik mij als ouder machte- en radeloos. Het Sinterklaasfeest werd zo meer tot een last.

Sowieso wordt er weinig rekening gehouden met kinderen met gedragsproblemen. Enkele jaren geleden pleitte een moeder van een kind met ADHD er voor om niet alleen de aankomst, maar ook het vertrek van Sinterklaas duidelijk in beeld te brengen. Zo kunnen kinderen met gedragsproblemen deze periode duidelijker afsluiten. Helaas werd met die suggestie niets gedaan.

Het Sinterklaasfeest hoort bij onze Nederlandse cultuur, maar helaas zit er ook een schaduwzijde aan die cultuur.

 


Guus ReichgeltKijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Bart, ruim nou eens je rolpatroon op!
  • She Energy Drink is niet voor vrouwen
  • Club van Slechte Huisvrouwen kortzichtig en zelfzuchtig
  • Van emancipatie naar mancipatie
  • Mama Wil.. goede voorschoolse opvang!
  • Het risico van Ringtone-abonnementen
  • Geen vaderschapsverlof

    Alle artikelen