// Kolom links
 

 
Boekrecensies

Recensies over actuele boeken bijvoorbeeld over recepten, huismannen, taakverdeling, emancipatie en alles daaromheen.


Tips voor samengestelde gezinnen

Tweederde van de samengestelde gezinnen strandt binnen vijf
jaar. Veel van die gezinnen glijden uit over dezelfde bananenschillen. Om al die gezinnen een handje te helpen hebben Gideon de Haan en Violet Falkenburg het boek 'Stiefparadijs' geschreven met tips om die periode toch goed door te komen.

Gideon de Haan is zelf opgegroeid in een samengesteld gezin en is scheidingscoach. In die laatste hoedanigheid begeleidt hij samengestelde gezinnen. Violet Falkenburg is vooral bekend vanwege haar werk als journalist, maar heeft daarnaast ook een zelfstandige coachpraktijk.

Eenstiefgezin, of samengesteld gezin, is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Een stiefgezin wordt gevormd na echtscheiding of na overlijden van een van de ouders. (Bron:
www.nji.nl, Nederlands Jeugd Instituut).

We staan er misschien niet zo bij stil, maar een samengesteld gezin is een complex geheel. Er kunnen twee ouders met nieuwe partners in het spel zijn. Die partners brengen misschien weer eigen kinderen mee en er zijn acht grootouders. Teken dat maar eens uit! Dat is ook tevens één van de adviezen die De Haan en Falkenburg geven.

Het lastige is dat beide partners in het begin op een roze wolk leven, waardoor de realiteit naar de achtergrond dreigt te verdwijnen,terwijl juist in het begin een aantal zaken op de rails gezet moeten worden om te zorgen voor een goede toekomst.

Gevoel en ratio moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht. En dat is lastig als je op een roze wolk leeft.
Zo is het goed om even stil te staan bij het moment waarop je je nieuwe partner in het gezin introduceert en hoe je dat doet. Als de relatie inmiddels in volle gang is ben je aangekomen bij de volgende thema's: Ga je überhaupt samenwonen en waar en wanneer doe je dat? Ga er niet van uit dat de kinderen van de ander automatisch “jouw” kinderen zullen worden: hoe goed je je best ook doet. Wat heb je eigenlijk te vertellen over de kinderen van de ander? En wat mag je verwachten van de partner als je een conflict hebt met het kind van de ander? Het zijn allemaal vragen die uitgebreid aan bod komen in het boek.

Het boek is opgebouwd uit 129 stukjes. De stukjes zijn gegroepeerd rond 13 thema's. Zo wordt uit de doeken gedaan hoe het stiefgezin in elkaar steekt, hoe de beginfase verloopt en waar de bedreigingen liggen. Ook de stiefouders, de stiefkinderen, de exen en de grootouders komen aan bod. Tenslotte komen ook zakelijke aspecten als financiën, testamenten, het gezag en opvoedkundige tips aan de orde.

Doorlezen van A tot Z is bij dit boek niet zo prettig. Beter is het om het boek er bij te pakken als je meer wilt weten over een bepaald aspect en over dat thema een aantal stukjes door te lezen. Gebruik het als een soort van kookboek of een verbandtrommel op het moment dat de dingen even niet zo gaan als je zou willen. Of gewoon als je je wilt verdiepen in een bepaald thema.

De tips die in het boek staan zijn praktisch en de toonzetting vind ik bijzonder prettig. Nooit is er sprake van een opgeheven vingertje of van preken en toch voel je dat de auteurs wat te vertellen hebben. Zelfs als je zelf niet te maken hebt met een stiefgezin kan het toch interessant zijn om het boek eens een keer te lezen. Als ouder krijg je zeker een keer te maken met samengestelde gezinnen in je omgeving en is het interessant om eens een keertje in de keuken van een samengesteld gezin te kijken.

Het Stiefparadijs : voor ouders van een fusiegezin
Gideon de Haan en Violet Falkenburg
BBCN Uitgevers/2014/256 pag.
ISBN10 9045315858
ISBN13 9789045315850

Guus Reichgelt


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Filmjaarboek 2014
  • Tem je geest
  • Het hele brein het hele kind
  • Schrijnende vaderverhalen in 'De afwezige vader bestaat niet'
  • Filmjaarboek 2013

    Alle artikelen