// Kolom links
 

 
Interviews

Regelmatig nodigen wij iemand uit voor een interview. Politici, bekende Nederlanders of mensen die anderszins de aandacht vragen van deze site. Een onderdeel van deze rubriek is de serie 'Op de huishoudtrap' waarin we een huisman of zorgende vader interviewen.


Seks en de huisman
7 oktober 2004

Peter Leusink is driŽenveertig jaar en als seksuoloog verbonden aan de website
Seksualiteit.nl Hij is vader van twee jongens en een meisje, en zorgt een dag per week voor het huishouden. Verder is hij drie dagen als huisarts en een dag als seksuoloog werkzaam te Gouda. De huismannensite had een gesprek met hem over vaders en dochters, seksuele voorlichting en over de vraag of de zorgende man en de werkende vrouw ook in bed de rollen omdraaien of juist niet.

De manier van omgaan van de vader met zijn opgroeiende dochter kan wel eens moeilijkheden opleveren. Met incest aan de ene kant, en een negeren van het lichaam en de seksuelgevoelens aan de andere, eist dit nogal wat tact van de man, vooral als hij de hoofdopvoeder is. Ik heb eens gelezen dat een soort van erotische band met je dochter goed is voor haar ontwikkeling. Hoe sta jij hiertegenover? Lichamelijkheid, knuffelen, strelen, lijfelijk kunnen zijn met hun ouders is van groot belang voor kinderen. In zekere zin is dit seksualiteit in de breedste zin van het woord. Maar ik denk dat het erotiseren van het kontakt met je dochter (of zoon) niet bevordelijk is voor het zich ontwikkelen van het kind tot volwassene. Want daar gaat het in deopvoeding denk ik uiteindelijk om: het kind zichzelf leren te ontwikkelen naar diegene die hij/zij is. Daarbij gaat het er in elke fase om het kind te leren zich los te maken van thuis. Uiteraard groeit ook de verbondenheid met de ouders maar uiteindelijk wil het daar van los en zijn de ouders een soort veilige thuishaven om soms bij te tanken, zich veilig te voelen etc. Ik denk dat een erotische band dat losmaken verstoort. Erotiseren is gericht op verlangen, op het zoeken van seksuele prikkels, het uitdagen, het spel van zinnelijkheid proeven. Dat moeten beide partijen weten te beheersen, het vraagt vaak om gelijkwaardigheid, en om kennis van eigen grenzen en mogelijkheden om dit weten te hanteren. Een kind kan dit niet met een volwassene. Daarbij werkt een erotisch kontakt dat goed loopt versterkend, dat wil zeggen, dat wil je blijven opzoeken bij diegene. Dat werkt het losmaken tegen. Net zoals het emotionele kontakt tussen twee volwassenen anders is dan tussen een volwassene en een kind zal ook het erotische kontakt anders zijn. Ik denk wel dat dochters soms proberen het contact met vader te erotiseren, vader uitdagen, proberen te verleiden. Ik denk dat een man daar niet al te serieus op in moet gaan. Zijn erotische gevoelens zijn anders dan hoe dat meisje het op dat moment bedoelt. Het meisje wil weliswaar de vader voor zich winnen en daarmee moeder uitschakelen maar dat is een kinderlijk verlangen dat om gezonde frustratie vraagt en niet om bevestiging. Die gezonde frustratie vraagt om humor, luchtigheid en speelsheid, maar niet om afwijzen, belachelijk maken. Maar uiteindelijk wel om een grens.

Aan de andere kant komt het voor dat vaders een overdreven geremdheid aan de dag leggen wat betreft de eigen gevoelens en de (ontluikende) seksualiteit van de dochter. Dit helpt haar niet een om zich een positieve houding t.o.v haar eigen lichaam te ontwikkelen. Inderdaad, het bekende voorbeeld is de vader die zijn opgroeiende puber dochters niet meer zoent bij afscheid of welkom, omdat ze opeens borsten krijgt of aantrekkelijker eruit gaat zien. De verwarring of frustraties die dit bij dochters teweeg kan brengen is niet bevorderlijk voor hun contact. Het zou goed zijn als een man de verwarrende seksuele gevoelens die een dochter bij hem oproept (h)erkent. Ik zou het niet uitspreken naar de dochter, maar naar de partner, belangrijke vriend, vertrouwenspersoon. De dochter kan niets met de verwarring van vader, zou er zich wellicht om schuldig gaan voelen of verantwoordelijk voor voelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De vader kan proberen de normale lichamelijke omgangsvormen voort te zetten, en de dochter niet afwijzen als ze hem wil begroeten of omhelzen of gezellig op de schoot kruipt. Zij geeft vanzelf wel aan als ze dit niet meer wil. Dit moet vader uiteraard niet als afwijzing ervaren. Maar de vader moet ook niet de dochter teveel erotiseren in de zin van haar te prijzen als een seksueel wezen. Uiteraard kan hij zeggen dat ze mooi is, of aantrekkelijk voor anderen, maar niet als object maken voor zichzelf.

Ik weet van een vrouw dat ze het zeer ongepast vond toen haar vader eens tegen haar zei dat ze mooie borsten had. Dit wilde ze van alle mannen op de wereld horen, maar niet van haar vader.
Kortom: een vader kan zijn dochter helpen zich seksueel te voelen voor anderen , maar nooit ten opzichte van hem. Dus haar niet afwijzen in haar uitingen van lichamelijkheid maar nooit voor zijn eigen gerief. Een dochter wil altijd de veiligheid voelen dat vader die grens niet passeert. In die zin geloof ik in het taboe van de incest als instrument om zich als volwassen individu te ontwikkelen. De experimenteer tuin van seksualiteit en erotiek bevind zich buiten het gezin. Het gezin kan wel de voorwaarden scheppen door de kinderen als seksuele wezens te accepteren.

Zou het niet goed zijn als de vader bijvoorbeeld de seksuele voorlichting van de kinderen doet? Ook bij zijn dochter? Dit kan heel goed. Vertel als man wat je weet, vertel naast de technische zaken wat je belangrijk vindt dat ze moeten weten volgens jouw normen, en vertel dat mannen en vrouwen verschillen hebben in beleving. Moedig ze aan er met anderen over te praten. Je dochter voorlichten over masturberen kan. Laat het wel aansluiten op haar beleving en vragen hierover. Kijk voortdurend of ze het nog wel wil horen. Dring niet aan, doe het nooit voor. Overigens geldt dit ook voor zonen. Wees niet te overmoedig. Vaak willen kinderen niet teveel details van ouders horen. Ze zoeken het liever zelf uit met vriendjes. Dat de vader de seksuele voorlichting juist zou moeten doen en niet de moeder daar heb ik geen duidelijke mening over. Ik zou niet weten waarom, maar voor het omgekeerde ook niet. Ook hier hangt het van het kind af en welke band je met hem/haar hebt. Ik denk dat je juist voor je zoon er zou moeten zijn als man, maar dat er niets op tegen is ook je dochter voor te lichten.

Iets heel anders nu. Een typische huismannen vraag: Denk je dat het gevolgen heeft voor de seksuele relatie als de werk/zorgverdeling omgedraaid wordt? M.a.w. is de seks een afspiegeling van de verhoudingen 'buiten bed'?
Ik denk dat de seks meestal een afspiegeling is van de verhouding buiten bed. Als partners onenigheid hebben dan zal de seksuele relatie meestal niet optimaal zijn. Overigens kan seks soms als goedmaker werken, maar dat terzijde. Het gaat meer om het idee dat een goede seksuele relatie meestal gebaat is bij een goede emotionele relatie. Of de man daarbij werkend is of verzorgend maakt naar mijn idee niet veel uit als deze taakverdeling maar niet tot onenigheid leidt. Als beiden zich kunnen vinden in de onderlinge taakverdeling zal dit naar mijn idee niet iets wezenlijks doen veranderen in de seksuele relatie. De zakenman die op zijn werk belust is op macht maar in bed slaafs wil zijn, zegt meer iets over hoe hij zijn mannelijkheid heeft vervormd: eenzijdige ontwikkeling van zijn mannelijke kwaliteiten als leidinggeven, dominant zijn, maar in emotionele zin in verhouding tot een seksuele partner zijn onzekerheid en kwetsbaarheid maskeren door een slaafse rol. Ik denk dus niet dat je dat kunt omdraaien. Bij een vrouw werkt zoiets anders. En een man die thuis een zorgende taak heeft zal in bed niet plots een beest blijken te zijn. Waarschijnlijk zal hij zijn zorgende kwaliteiten ook in de seksuele relatie voort zetten, in de zin van af kunnen stemmen op haar seksualiteit.  Ik denk overigens dat je die vraag aan de huisman zelf zou moeten voorleggen. Dat zijn de ervaringsdeskundigen. Mij is geen onderzoek bekend waarop ik mij kan beroepen.

Roel van der Wekken 


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Herinneringen aan je peuter- en kleutertijd, kan dat?
  • John Lennon de huisman: het Playboy interview uit 1981
  • Jeroen Kramer: 'van thuisblijfvader krijg ik kromme tenen'
  • Op de huishoudtrap: Elroy Tan
  • Interview met Vincent Duindam, huisman, schrijver, psycholoog

    Alle artikelen