// Kolom links
Stichting Huismannen.nl is niet meer nodig
 

 

Huismannen.nl
Doel van Huismannen.nl is het vormen van een platform voor mannen die zorg en opvoedingstaken verrichten.

Wij plaatsen advertenties op Huismannen.nl en op Facebook en Twitter. We zijn bereikbaar via  Facebook  en via zorgvaders@gmail.com 

Bijdragen die zijn gepubliceerd, geeft Huismannen.nl het voorbehoud te vrijwaren voor juridische aanspraken. Ook het onbeperkt recht tot publicatie zonder dat hiervoor een vergoeding of tegenprestatie verschuldigd is. Wanneer de website Huismannen.nl van eigenaar/beheerder verandert, komt de onbepaalde tijdslimiet van advertenties te vervallen.

Middelen

Wij proberen de maatschappelijke acceptatie van een 'huisman' en 'zorgvader' die functioneert binnen een gezin en/of huishouden te vergroten. 
Om dit te bereiken maakt Huismannen.nl gebruik van een aantal informatieve middelen
- achtergrondinformatie
- opiniestukken
- columns van huismannen praktijkervaringen
- praktische huishoudelijke tips
- praktische opvoedkundige tips
- linksAfmelden nieuwsbrief: Als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief kun je dat doen via de knop onder het aanmelden van de nieuwsbrief.  

 

 © 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl